Krzysztof Wesołowski Programowanie, elektronika, automatyka – doświadczenia i projekty

4sty/09

Używanie klasy QSyntaxHighlighter z bibliotek QT 4.4

W ramach dodatkowego projektu z programowania w języku C++ wykonałem małą aplikację demonstrującą użycie klasy QSyntaxHighlighter z bibliotek Qt do kolorowania składni. Stworzona klasa HSyntaxHighlighter wykorzystuje przygotowane przez twórców Qt elementy co ułatwiło jej wykonanie. Program w prosty sposób koloruje składnie zgodnie z ustawieniami, umożliwia również dostosowanie kolorowania każdego rodzaju kodu do swoich potrzeb za pomocą:

  • wyboru czcionki odpowiedzialnej za daną część kodu
  • wyboru koloru czcionki
  • wyboru tła
  • oraz edycji wyrażeni/wyrażeń regularnych odpowiedzialnych za rozpoznawanie tekstu