Krzysztof Wesołowski Programowanie, elektronika, automatyka – doświadczenia i projekty

4mar/09

Lumel RE 31 – Prosty regulator mikroprocesorowy

W trakcie laboratoriów z przedmiotu Aparatura Automatyzacji odbywamy 9 ćwiczeń, w trakcie których poznajemy podstawy obsługi sprzętu używanego przy konstrukcji układów automatyki. Postaram się regularnie publikować sprawozdania, które pozwolą zorientować się na czym polega ćwiczenie, i ułatwi innym studentom jego wykonanie i napisanie sprawozdania.

Chciałbym w tym miejscu również zaznaczyć, że publikowane tu sprawozdania nie są żadnym punktem odniesienia w stosunku do wymagań ich dotyczących, często są bardziej rozbudowane dla naszych własnych potrzeb.

Zamieszczam sprawozdanie z laboratorium Aparatury Automatyzacji, poza standardową dla sprawozdania zawartością zawiera kilka wskazówek odnośnie jego obsługi.  Autorami sprawozdania są Krzysztof Wesołowski i Jakub Tutro. Poza tym jego treść przejrzeli Paweł Górka i Łukasz Bondyra. Jeśli napotkasz w nim błąd proszę o komentarz.

Sprawozdanie nr 2-Prosty regulator mikroprocesorowy