Krzysztof Wesołowski Programowanie, elektronika, automatyka – doświadczenia i projekty

22lut/09

Eclipse + WinAVR + AVRStudio Debuger

Jako, że postanowiłem spróbować programowania w znanym mi języku, ale na całkiem innej platformie - procesorach  AVR, postaram się opisać niektóre fragmenty moich doświadczeń. Dziś jedno z pierwszych - konfiguracja tytułowego zestawu. Używanie takiej konfiguracji upraszcza pracę, pozwalając przerzucić odpowiedzialność za plik makefile na środowisko programistyczne, co jest z reguły wygodniejsze i efektywniejsze niż ręczna edycja. Poza tym korzystamy  z wygodnego edytora, ze znanymi już funkcjami, skrótami klawiszowymi etc.

Instalacja WinAVR

Pierwszą częścią zestawu, niezbędną w pracy będzie kompilator WinAVR, dostępny pod adresem http://winavr.sourceforge.net/. Nie będę się rozpisywał na jego temat, gdyż przekracza to zakres tego wpisu, w dodatku jest bardzo szeroko opisane w internecie. Sama strona pobierania WinAVR na SourceForge.net znajduje się tutaj.

W trakcie instalacji najlepiej nie zmieniać domyślnej ścieżki, i pozwolić na dopisanie jej do zmiennej systemowej PATH, zwłaszcza jeżeli nie używamy innych kompilatorów korzystających z make (jeśli używamy, warto skorzystać np. ze skryptu wsadowego do odpalania środowisk tak, aby zmienną PATH modyfikować dynamicznie, i zawsze odpalać właściwy make, gdyż często różne wersje dołączane do aplikacji nie są ze sobą kompatybilne). Jeśli zamierzamy używać Eclipse, warto odznaczyć również instalacje Programmers Notepada.

Po instalacji warto uruchomić ponownie komputer tak, aby dopiski do zmiennej PATH zaczęły działać.

15paź/08

Eclipse CDT – środowisko C/C++

Instalacja Eclipse:

Najpierw zainstalujemy środowisko Eclipse CDT, czyli program Eclipse wzbogacony o dodatkowe wtyczki ułatwiające pracę w językach C/C++.

Pobieramy go ze strony:

http://www.eclipse.org/downloads/
wersja: Eclipse IDE for C/C++ Developers

Pobierzesz w ten sposób skompresowana wersje, która najlepiej sobie rozpakować w jakieś nieprzeszkadzające miejsce (przyjąłem ze to C:\Program Files)1.

Dodatkowo eclipse do działania może wymagać Javy (którą prawdopodobnie już dawno masz ją na swoim komputerze, jeśli nie, pobierzesz ją tutaj: http://java.com/pl/download/manual.jsp2

  1. Warto w tym momencie dla wygody utworzyć na pulpicie skrót do C:\Program files\eclipse\eclipse.exe, ew najpierw zmienić nazwę katalogu z eclipse na eclipseCPP żeby moc spokojnie w tym samym Program Files przechowywać inne wersje Eclipse (np do Javy czy Ady2005[]
  2. Najlepiej wybrać wersję OFFLINE dla twojego systemu operacyjnego, nie będzie potrzebowała internetu żeby się zainstalować, i umożliwi działanie eclipse'owi. W czasie instalacji Java chętnie uraczy nas OpenOffice'em :P[]
Tagged as: , , , Czytaj dalej