Krzysztof Wesołowski Programowanie, elektronika, automatyka – doświadczenia i projekty

9wrz/09

Obsługa interfejsu I2C/TWI w mikrokontrolerach AVR na przykładzie DS1338

Interfejs TWI/I2C

To dwa określenia dotyczące tej samej magistrali. Jej twórcą była firma PHILIPS, która do teraz jest właścicielem znaku handlowego I2C. Dlatego też inne implementacje tego standardu są często określane w inny sposób - np.  Atmel nazywa ten interfejs TWI. Na połączenie składają się dwie linie, zegarowa (oznaczana najczęściej SCK/SCL) i danych (oznaczana SDA), łącząca wszystkie urządzenia na danej magistrali. Więcej o samym sposobie działania i podłączania można przeczytać w internecie12.

Obsługa interfejsu I2C w mikrokontrolerach AVR

Zakładam, że korzystamy z mikrokontrolera posiadającego sprzętowe wsparcie dla tego interfejsu. Pozwala nam to obsługiwać ten interfejs na poziomie bajtów, z prędkościami nieosiągalnymi przy emulacji za pomocą zmian stanów portów (bitbang). Przykład, który tutaj zamieszczam został sprawdzony na uC ATmega8, jednak powinien być w pełni przenośny na każdy mikrokontroler AVR ze sprzętowym wsparciem I2C.

  1. http://pl.wikipedia.org/wiki/I2C[]
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/I2C[]
Tagged as: , , , , Czytaj dalej